Om VETFYSIO

Agnes och Ann Högbo Bruk
Personen som står bakom VETFYSIO och den som träffar er djurägare tillsammans med era hundar och katter är Ann Essner.  Jag jobbar sedan 27 år tillbaka med rehabilitering, sjukgymnastik (fysioterapi) och rehab- och prehabträning för hundar och katter. I februari 2018 disputerade jag på ämnet smärtbedömning av hundar och 2016 blev jag specialist i fysioterapi inom veterinärmedicin med inrikning på hundar och matter (smådjur).

I grunden är jag legitimerad sjukgymnast för människor och har sedan 2010 legitimationen godkänd av Jordbruksverket för arbete inom djurens hälso- och sjukvård. De första tio yrkesverksamma åren arbetade jag med människor, parallellt med att jag började utbilda mig professionellt på djur och engagera mig i sjukgymnastikens (fysioterapins) och rehabiliteringens utveckling inom veterinärmedicinen i Sverige.

Många års erfarenhet från olika hundmiljöer ledde fram till att jag de senaste 15 åren har arbetat med fysisk rehabilitering och sjukgymnastik på olika djurkliniken och djursjukhus inom djursjukvården. Det dagliga kliniska arbetet som sjukgymnast på djurklinik innebär att träffa hundar och katter och deras människor för utredning av smärtproblemtik, hältutredning, funktions- och beteendebedömning. Rehabplanering tillsammans med djurägaren och det behandlande teamet, sjukgymnastisk behandling och rehab och prehab-träning för friska, sjuka och skadade hundar och katter är nästa steg. Jag brinner för att förebygga skador hos hundar genom att arbeta förebyggande med prehab-träning och hundägarutbildning.

Sedan 2020 är jag även klinisk forskare vid Uppsala Universitet, Institutionen för Neurovetenskap, Fysioterapi i Uppsala på deltid. Vår forskning är bland annat inriktad på undersöknings- och mätmetoder som är användbara vid sjukgymnastik (fysioterapi) för hundar med bl.a. artros, och på effekter av fysisk aktivtet och fysioterapeutisk träning och behandling för hundar och katter.

Våra forskningsprojekt stöds genom stipendium och forskningsanslag från:

  • Svelands Stiftelse
  • Jan Skogsborgs Stiftelse
  • Fysioterapeuternas Minnesfond
  • AGRIA och Svenska Kennelklubbens forskningsfond
  • IVC Group International

Tillsammans med vi fått fem artiklar granskade av peer reviewers och publicerade i olika vetenskapliga tidskrifter. Artiklarna finns att läsa i sin helhet genom databaserna Pubmed och ScienceDirect. Sammanfattningarna (abstracts) når ni via länkarna här nedanför:

Essner et al. ”Investigating the probability of response bias in owner-perceived pain assessement in dogs with osteoarthritis”, Topics inCompanion Animal Medicine, Volume 39, 2020, 100407.

Essner et al, ”Psychometric evaluation of the canine brief pain inventory in a Swedish sample of dogs with pain related to osteoathritis”, Acta Veterinaria Scandinavica, 2017;59:44.

Essner A et al, ”Validity and reliability of Polar RS800CX heart rate monitor, measuring heart rate in dogs during standing position and at trot on a treadmill”, Physiology & Behavior, p. 1-5, 114-115(2013).

Essner et al, “Comparison of Polar® RS800CX heart rate monitor and electrocardiogram for measuring inter-beat intervals in healthy dogs”, Physiology & Behavior, p. 247-253, 138(2015).

Essner et al, “Validity and reliability properties of canine short-term heart rate variability measures – a pilot study”, Journal of Veterinary Behavior: Clinical applications and research, 384-39, 10(2015).

 

Djurens välfärd och livskvalité är grundstenar i VETFYSIOs arbete. De Fem Friheterna – The Five Freedoms – (Rooney och medförfattare, 2009) respekteras alltid och djurets rättigheter tillämpas såhär:

  1. Tillgång till foder av sådan kvalitet som är lämpligt för det individuella djuret.
  2. Tillgång till stimulerande vistelsemiljö anpassad efter djurets dygnsrytm och biologi.
  3. Frihet från smärta och rätt till veterinärvård. Dessutom frihet från smärta som uppstår vid skador relaterade till träning och tävling ex. genom utrustning som innebär smärta för djuret.
  4. Frihet att utföra för djuret normala beteenden.
  5. Frihet från rädsla och oro genom hantering och träningsmetoder fria från tvång och våld.

Vid de dagliga mötena med djur och människor är de Etiska Reglerna (Fysioterapeuterna; LSVET) vägledande.

 

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *