VÄTSKA & SVALKA – OM ATT Träna, prestera och överleva i VÄRME

– en reviderad blogg från 2019, nu även om vätskeintag!

När utomhustemperaturen och luftfuktigheten stiger är det viktigt att komma ihåg att hundar inte kan kontrollera sin inre kroppstemperatur genom att svettas. De har få svettkörtlar lokaliserade under tassarna och deras sätt att minska kroppstemperatur är istället att genom att flåsa med öppen mun. De labyrintformade benen i hundens näshåla har en avgörande roll för hunden temperaturreglering och värmeväxling [1-3].

När vi tränar hundar i stigande utomhustemperaturer är det ökad risk för ansträngningsutlöst värmeslag. Fysisk aktivitet och träning leder till att värme produceras som restprodukt när ämnesomsättningen ökar. Hundens normala kroppstemperatur ligger kring 38-39 grader och vid fysisk ansträngning och träning, såsom apportering, sökarbete och agility, stiger kroppstemperaturen till närmare 41 grader [4-7].

Värmeslag är ett tillstånd då kroppstemperatur stiger till >41 grader och hunden visar tecken på nedsatt allmäntillstånd. Om kroppstemperaturen inte sjunker riskerar hunden att hamna i ett akut tillstånd då de inre organen slutar fungera och hunden riskerar att dö [8-10].

Risken för värmeslag ökar om hunden är överviktig, är trubbnosig (brachycephal), har nedsatt fysisk prestationsförmåga eller reservkapacitet samt om den har haft värmeslag tidigare [11-13].

För att minska risken för värmeslag när hunden är fysiskt aktiv tränar under varma förhållanden och/eller när luftluftfuktigheten är hög kan du hjälpa den att sänka kroppstemperaturen igen. Bevisligen är effektivare att sänka hundens kroppstemperatur till 39 grader med hjälp av att låta den svalka sig i 30-gradigt vatten i fem minuter än att låta den ligga på en 4-gradig kylmatta eller att låta den sköta temperaturregleringen själv [14].

Ett livsavgörande tips till dig och din hund är därför att använda er av vatten. Om du är ute och arbetar, tränar och/eller tävlar med din hund på sommarhalvåret bör du efterfråga svalkningsmöjligheter exempelvis hos tävlingsarrangören.

Du ska också se till att din hund dricker ordentligt i värmen oavsett om den anstränger sig eller inte!
I samband med fysisk ansträngning och varmt klimat svettas inte hundar och på så sätt inte har de inte samma behov av extra natrium som exempelvis människor och hästar har.  Hundar kan kan normalt sett reglera natriumnivåerna i kroppen, men ska inte uppmuntras att inta extrasaltad mat eller dryck [15].

Viktigt att veta är dock att när hundar dricker mycket vatten kan de ha behov av extra tillskott av eletrolyter (natrium/salt)!! Hundar som dricker stora mängder vatten kan nämligen drabbas av vattenförgiftning. Tillståndet är livshotande och beror på att det uppstår hyponatremi i hundens kropp [16].

Många hundägare har erfarenhet av och forskning har visat att hundar dricker betydligt mer om vattnet är smaksatt [17]. Nyligen har det visats att vätskeersättning innehållande elektrolyter är säkert att ge till hundar i anslutning till kroppsarbete [17]. Förutom att hundarna dricker mer av smaksatt vätska, jämfört med vanligt vatten, har hundar som fått smaksatt vätskeersättning med elektrolyter lägre nivåer av kreatinkinas (CK) i blodet efter kroppsarbete [18]. De högre nivåerna av CK hos hundar som druckit ökad mängd vanligt vatten innan kroppsansträngning kan tolkas som ett tecken på muskelskada [18]. 

Referenslista

[1] Nasal concha; other animals. Wikipedia (assessed June 30, 2019).

[2] Fördelen med en lång nos: att återvinna vatten i näshålan – Info om djur – Lunds universitet n.d. http://www.djur.cob.lu.se/Djurartiklar/Vattva.html (accessed June 30, 2019).

[3] Kalla fötter: slädhundar klarar kylan med hjälp av värmeväxlare – Info om djur – Lunds universitet n.d. http://www.djur.cob.lu.se/Djurartiklar/Djur_2/Hund.html (accessed June 30, 2019).

[4] Steiss J, Ahmad HA, Cooper P, Ledford C. Physiologic responses in healthy Labrador Retrievers during field trial training and competition. J Vet Intern Med 2004;18:147–51.

[5] Steiss JE, Wright JC. Respiratory alkalosis and primary hypocapnia in Labrador Retrievers participating in field trials in high-ambient-temperature conditions. Am J Vet Res 2008;69:1262–7.

[6] Andress M, Goodnight ME. Heatstroke in a military working dog. US Army Med Dep J 2013:34–7.

[7] Robbins PJ, Ramos MT, Zanghi BM, Otto CM. Environmental and physiological factors associated with stamina in dogs exercising in high ambient temperatures. Front Vet Sci 2017;4:144.

[8] Hemmelgarn C, Gannon K. Heatstroke: clinical signs, diagnosis, treatment, and prognosis. Compend Contin Educ Vet 2013;35:E3.

[9] Hemmelgarn C, Gannon K. Heatstroke: thermoregulation, pathophysiology, and predisposing factors. Compend Contin Educ Vet 2013;35:E4.

[10] Bruchim Y, Horowitz M, Aroch I. Pathophysiology of heatstroke in dogs – revisited. Temp Austin Tex 2017;4:356–70.

[11] Davis MS, Cummings SL, Payton ME. Effect of brachycephaly and body condition score on respiratory thermoregulation of healthy dogs. J Am Vet Med Assoc 2017;251:1160–5.

[12] Bruchim Y, Klement E, Saragusty J, Finkeilstein E, Kass P, Aroch I. Heat stroke in dogs: A retrospective study of 54 cases (1999-2004) and analysis of risk factors for death. J Vet Intern Med 2006;20:38–46.

[13] Lilja-Maula L, Lappalainen AK, Hyytiäinen HK, Kuusela E, Kaimio M, Schildt K, et al. Comparison of submaximal exercise test results and severity of brachycephalic obstructive airway syndrome in English bulldogs. Vet J 2017;219:22–6.

[14] Davis MS, Marcellin-Little DJ, O’Connor E. Comparison of postexercise cooling methods in working dogs. J Spec Oper Med Peer Rev J SOF Med Prof 2019;19:56–60.

[15] Chandler M. Pet food safety: sodium in pet foods. Top Companion Anim Med 2008;23:148.

[16] Hyponatremi. https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Hyponatremi

[17] Otto et al. Evaluation of three hydration strategies in detection dogs working in a hot environment. Front Vet Sci 2017;4:174.

[18] Niedermeyer et al. A randomized cross-over field study of pre-hydration strategies in dogs tracking in hot environments. Front Vet Sci 7:292 (June 2020).

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *