Agility och effekter i hundens kropp

Under de senaste åren har det presenterats den del riktigt bra rapporter om vad som händer i agilityhundars kroppar under träning och tävling. Det är viktigt att vi alla får veta mer om det, så att vi på ett ännu bättre sätt kan förebygga skador oavsett om sporten utövas för träning och / eller tävling.

Baltzer och kollegor (2012) har beskrivit hur agilityhundars fysiska ansträning påverkar produktionen av restprodukter i hundens kropp. Flera av de här restprodukterna, som går att återfinna i hundarnas urin och blod, riskerar att öka musklernas uttröttbarhet och riskerar därför att bidra till skada. Baltzer och hennes kollegor har visat att både aerobt och anaerobt kroppsarbete bidrar till musklernas risk för trötthet, men att laktatet som bildas vid anaerobt arbete återhämtar sig snabbare efter ett lopp. Däremot tränar och tävlar hundarna ofta flera lopp eller längre tid och därmed ökar eventuellt risken för skada.
Hundar som tränar och tävlar på högre nivåer (eller snarare springer fortare) producerar mer trötthetsprodukter än hundar som är nybörjare eller tävlar i lägre klass i agility.

De praktiska och konkreta råden som baseras på de fynd som Baltzer och kollegorna gjorde när de undersökte agilityhundar i arbete är:

* Underhåll hundarnas vätskebalans under agilityträning och tävling.
* Värm upp och gå av hundarna innan och efter lopp för att förbättra blodcirkulationen och transporten av energi till musklerna och restprodukter från musklerna.
* Fysträna hundarna på så sätt att deras aeroba muskelkapacitet förbättras (uthållighetsträning).

Fundera över hur ni själva brukar göra och till er av tipsen!

Den som vill läsa mer om det här kan söka efter:

Baltzer et al.: The effect of agility exercise on eicosanoid excretion, oxidant status and plasma lactate in dogs. BMC Veterinary Research 2012 8:249

Inlägget publicerat på Facebook 2015-02-14

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *