Publicerad artikel om smärtskattning när hunden har artros

Efter att ha granskats vetenskapligt av flera anonyma reviewers under april och maj har ytterligare ett manuskript accepterats och publicerats i form av en artikel i tidskriften Acta Veterinaria Scandinavica. Artikeln kommer att ingå i Anns doktorsavhandling som handlar om utvärderingsmetoder vid rehabilitering och fysioterapi för hundar. Artikeln handlar om den svenska översättningen av Canine Brief Pain Inventory och hundar med smärta relaterad till artros. Du kan läsa artikeln, eftersom att den är publicerad som Open Access, vilket innebär att du kan finna den i sin helhet och i .pdf format hos tidskriften. Här är en länk till artikeln:

Essner et al. (2017), ”Psychometric evaluation of  the canine brief pain inventory in a Swedish sample of dogs with pain related to osteoarthritis”.

Psychometric evaluation of the canine brief pain inventory in a Swedish sample of dogs

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *