Tag Archives: hundrehab

Sportmedicinutbildning på SLU för fysioterapeuter och veterinärer

Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) vidareutbildning i sportmedicin och rehabilitering, för leg. fysioterapeuter och leg. veterinärer har startat. Det har gått när 20 år sedan kompletteringsutbildningen i veterinärmedicin för leg sjukgymnaster gick av stapeln för första gången och året var 1999. Målet för de fysioterapeuter som vidareutbildar sig på djur (hästar, hundar och katter) är att bredda sina kunskaper till fler djurslag än människan och för en del även att kunna få sin legitimation godänd av Jordbruksverket. Socialstyrelsens legitimerade sjukgymnaster och fysioterapeuter tillhör djurhälsopersonalen när deras legitimation har blivit godkänd av Jordbruksverket. För veterinärerna innebär utbildningen fördjupade kunskaper i sportmedicin och rehabilitering för hundar, katter och hästar.

 

Doktor i fysioterapi för hundar

Gustavianum

Under lite mer än 4 år har forskarutbildningen vid Uppsala Universitet pågått. Det har varit en fantastisk process på alla sätt. Stundtals frustrerande och det har krävts många härliga diskussioner för att föra ihop ämnena medicinsk vetenskap, fysioterapi, etologi och veterinärmedicin. Den 16 februari försvarade jag offentligt min avhandling, som heter ”On assessment methods related to pain in dogs with osteoarthritis”. Resultatet av forskarutbildningen är bland annat en avhandlingsbok, som handlar om smärtbedömning av hundar. Boken finns att hitta på Uppsala Universitets hemsida och den går att ladda ner. Tre av artiklarna som hör till avhandlingen finns publicerade hos olika förlag, medan en fortfarande är på vetenskaplig granskning hos en tidskrift. De publicerade artiklarna går att finna på internet. Hör gärna av er om det dyker upp några frågor när ni läser boken. /Dr Ann

Gustavianum

Foto: Cajsa Ericsson

Foto: Cajsa Ericsson

DOGGIE PILATES

A3-1 (1)

DOGGIE PILATES – ett träningskoncept för många hundar

DP Lagotto

DOGGIE PILATES är ett  träningskoncept som liksom all annan träning ska doseras utifrån hundens individuella behov (utvecklings- och aktivitetsnivå, rehabiliteringsbehov med mera). Med ett tydligt mål och med fokus i träningen kommer hunden och hundens människa inte bara ha roligt under träningen utan hundens fysiska prestationsförmåga kommer också att öka.

Under DOGGIE PILATES träning lär sig hunden att kontrollera sin kropp på ett optimalt sätt och att parera krafter som påverkar den i alla situationer som innebär kroppsarbete. DOGGIE PILATES övningar kan användas i såväl förebyggande som rehabiliterande syfte. En genomgående princip i DOGGIE PILATES träningen är att det aldrig är enbart en muskel som aktiveras. Alla muskler är viktiga och fungerar som bäst när de är samspelta, som en orkester av muskler. Även kroppens stabiliserande skelettmuskler aktiveras och genom att undan för undan öka svårighetsgraden utvecklas hundens stabilitet, rörlighet, symmetri och balans (Henderson, 2014). När hundens kroppskontroll och muskelkoordination förbättras påverkas hundens rörelsemönster. Resultatet leder till att hunden utvecklar starkare och smidigare rörelser under vardagliga förflyttningar ex. när den hoppar och går i trappor, när den springer, leker eller tränar med sin människa (Schilling & Carrier, 2010).

Här visar Labradortiken Doris visar en grundläggande övning där syftet delvis är att Doris ska aktivera bogmuskulaturen under rörelse. Övningen försvåras genom att Doris balans i utgångsställningen (armbågarna på gymbollen) provoceras med hjälp av nosduttar i olika riktningar. När Doris sträcker sig i olika riktningar för hon själv kroppen till gränsen för sin stabilitet. Den här filmen på Doris är ursprungligen från 2011.

 

AJ! Om ljumskskador hos hundar.

Iliopsoas skador

Bakbenshälta på grund av skada på höftböjarmuskeln (iliopsoas) i ljumsken på hundar är en av de två vanligaste anledningarna till att en hund inte vill använda bakbenet fullt ut och haltar (Millis et al., 2013).

Höftböjarmuskeln består av två muskler, psoas major och iliacus. Skador kan förekomma i någon av musklerna var för sig och hundens skada vara akut till följd av ett trauma (muskelbristning med blödning) eller kronisk (upprepade mikroskador) (Cabon och Bolliger, 2012).

Oavsett vilken av muskelns portioner som är skadad och den bakomliggande orsaken kan symtomen först verka ganska lika. Ofta har hunden en kort tid eller vid upprepade tillfällen väldigt kraftig hälta och sätter inte alls ner eller använder bakbenstassen mycket lite. Det är i det läget det är viktigt att få rätt diagnos på sin skadade hund. Ibland är det aktuellt med skelettröntgen för att utesluta traumatiska skador ex frakturer på skelettet i höft/bäcken/ländryggsregionen (Vidoni och kollegor, 2005).

För att prognosen sedan ska vara så god som möjligt krävs att muskelskadan undersöks mer ingående. Det är det viktigt att försöka lokalisera smärtan och skadan närmare, vilket är lättare sagt än gjort eftersom att de här mjukdelarna ligger djupt in mot bäcken och rygg på magsidan (Rossmeisl och kollegor 2004). Diagnostiskt ultraljud kan ge värdefull information om skadans omfattning (Cannon och Puchalski, 2008; Mahler, 2012). Det gör ofta ont för hunden att sträcka bakbenet bakåt. Iliopsoas-muskeln, speciellt den del som heter iliacus, har funktionen att den böjer hundens höftled. När hundens bakben förs bakåt, så sträcks muskeln ut och det kan vara smärtsamt i det akuta skedet. Extra ont kan det göra för hunden om muskeln är svullen och orsakar en påverkan på femoralisnerven som löper i nära anslutning till iliopsoas (Rossmeisl och kollegor, 2004; Stepnik och kollegor, 2006; Mogicato och kollegor, 2015).

Sedan är den fortsatta behandlingen är så väldigt viktig eftersom att det är ett utsatt ställe för hunden att skada sig på och det finns en uppenbar risk för att hunden ska skada sig igen. Oavsett om hundens muskelskada i iliopsoas är av akut eller kronisk karaktär har det visat sig att många av de skadade hundarna har uppenbar oförmåga att aktivera sin ryggmuskulatur på rätt sätt sedan skadan inträffat. Därför är det också viktigt att under rehabiliteringsperioden försöka komma fram till om skadan kan ha uppkommit till följd av nedsatt muskelstyrka eller felaktivt arbetssätt i hundens bålmuskulatur (Adamson och Wolfe). Hos en del hundar är muskelspänningen uppskruvad i iliopsoasmuskeln redan innan skadan (finns olika anledningar till att den kan vara det) och det är därför som hunden lättare råkar ut för muskelbristningen i en okontrollerad situation. Just iliopsoas-muskeln går gärna in och gör ett stabiliserade arbete för att hjälpa de mindre bålmusklerna, speciellt när de inte gör sitt jobb riktigt!

Viktigt: Att skilja på en stram höftböjarmuskel och en höftböjarmuskel med uppskruvad muskelspänning! Stretching av en muskel som känns stram, men som egentligen inte är det, kommer inte att ha effekt. Det kan vara aktuellt med annan rehab träning för att lösa problemet.

Rehab för hundar som skadar höftböjarmuskeln kan vara helt avgörande för prognosen när det gäller fortsatt arbete och aktivt hundliv. Det gäller att få kontroll på skadans omfattning och att därefter planera rehabiliteringsperioden på bästa sätt för att nå det mål hunden och hundens människa har!

För den av er läsare som vill veta mer om m. iliopsoas och femoralisnerven hos hundar rekommenderar jag den här helt nya artikeln:
Mogicato, G., Layssol-Lamour, C., Mahler, S., Charrouin, M., Boyer, G., Verwaerde, P. and Jourdan, G. (2015), Anatomical and ultrasonographic study of the femoral nerve within the iliopsoas muscle in beagle dogs and cats. Veterinary Anaesthesia and Analgesia. doi: 10.1111/vaa.12240

Ännu mer om hundens anatomi i den här skaderegionen kan ni hitta på länken här nedanför. Var beredd på att detta är anatomiska bilder på riktiga hundar som inte lever längre, och som är en del av undervisningen vid veterinärutbildning. Här kommer länken:http://vanat.cvm.umn.edu/carnLabs/Lab21/Lab21.html

Referenser:

Adamson och Wolfe, Core concepts and trends in Iliopsoas Strains. VCA Alameda East Veterinary Hospital, Denver, Colorado.http://www.thek9bodyshop.com/…/core-concepts-and-trends-ini…

Cabon och Bolliger (2013), Iliopsoas muscle injury in dogs.

Cannon och Puchalski (2008), Ultrasonographic evaluation of normal canine iliopsoas muscle.

Mahler (2012), Ultrasound guidance to approach the femoral nerve in the iliopsoas muscle: a preliminary study in the dog.

Millis och kollegor (2013), Canine Rehabilitation and physiotherapy.

Mogicato och kollegor (2015) Anatomical and ultrasonographic study of the femoral nerve within the iliopsoas muscle in beagle dogs and cats.

Rossmeisl och kollegor (2004), Computed tomographic features of suspected traumatic injury to the iliopsoas and pelvic limb musculature of a dog.

Stepnik och kollegor (2006), Femoral neuropathy in a dog with iliopsoas muscle injury.

Vidoni och kollegor (2005), Traumatic avulsion fracture of the lesser trochanter in a dog.

 

Inlägget publicerade på Facebook 2015-02-21